Rada města - volba ZaM města 22.11.2018

(členové rady města jsou zároveň členy zastupitelstva)

Pavel Urx - starosta města
Petr Jansa - místostarosta města
Mgr. Zdeňka Černá
Bc. Andrea Kulíková
Petr Kořan (odstoupil 12.6.2019)
Ivan Neliba (od 12.6.2019)