Kontrolní výbor

Složení - dle ustavujícího ZaM 22.11.2018

předseda: František Buchta

Členové

Milan Kosmata
Miloslav Kougl
Vít Fous (od 11.09.2019)
Ivan Neliba

Finanční výbor

Složení dle ustavujícího ZaM 22.11.2018

předseda: Martin Verner

Členové

Jiří Zelený
Radek Provazník
Vratislav Zíval
Bc. Andrea Kulíková

Komise pro projednávání přestupků (KPP)

předseda: JUDr. Stanislav Klíč

Členové

Lenka Klíčová
Zdeněk Přivřel, BBA
Jan Svatoš

Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků KPP Benešov nad Ploučnicí:

Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov

Výběrová komise - RaM 21.01.2019

Složení

Josef Klouček
Hana Strnadová
Dagmar Vinšová
Bc. Marek Vrbický
Jana Košková

Náhradníci

Pavel Urx
Petr Jansa
Bc. Andrea Kulíková
Mgr. Zdeňka Černá
Ivan Neliba

Komise prevence kriminality a bezpečnosti - složení komise od 11/2018

předseda: Pavel Urx, starosta města

Členové

Mgr. Lukáš Herich DiS.
npor. Štefan Baldinus
npor. Václav Knespl
p. Zdeněk Přivřel, BBA.
p. Jan Svatoš
Mgr. Zdeňka ČvančarováPovodňová komise

Složení komise od 11/2018

předseda: Pavel Urx, starosta města

Členové

Petr Jansa, místostarosta
František Buchta, velitel hasičů
Jan Svatoš, velitel městské policie
Ing. Richard Kulík, projektant
Ing. Pavel Košnar, ředitel p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí
Lenka Nerglová, firma Interkov
Zdeněk Přivřel, BBA., tajemník MÚ
Ing. Petr Strnad, vedoucí odboru MIŽP MÚ (od 14.10. 2019)
Ing. Hana Karlíčková, vedoucí odboru VŽP MÚ

Komise životního prostředí

Složení komise od 11/2018

předseda: Ota Dračka, zastupitel města

Členové

Antonín Vorel
Radek Musil
Kateřina Králíková
Petr Jansa
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)
Ing. Hana Karlíčková

Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí

předseda: PhDr. Zdeněk Henig
místopředseda – Pavel Urx

Členové

Petr Jansa
Bc. Michal Procházka
Ing. Irena Zárubová
Ing. Hana Karlíčková
Petr Joza
Mgr. Jiří Bureš
Irena Klepalová
Vladimír Šefl
Ing. Petr Strnad (od 14.10.2019)

Hosté

PhDr. Adam Šrejber, PhD.

Zapisovatelka

Kamila Zárubová

Likvidační komise poškozených a znehodnocených tiskopisů (dle Směrnice č.j. MV-151468/VS-2014)

předsedkyně: Věra Erlebachová, matrikářka matričního úřadu

Členové

Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS
Libuše Hanušová, referentka odboru HS

Redakční rada Benešovských novin

Šéfredaktor: Ota Dračka

Členové

Mgr. Jakub Zelený
Bc. Andrea Kulíková
p. Pavel Urx
Mgr. Zdeňka Černá