ZaM města - ustavující ZaM 22.11.2018

Petr Jansa - starosta města (od 7.9.2021)
Bc. Andrea Kulíková - místostarostka města (od 7.9.2021)
František Buchta - radní (od 7.9.2021)
Mgr. Zdeňka Černá - radní
Ivan Neliba - radní
Pavel Urx
Martin Verner - 724 689 870
MUDr. Jiří Slavík - jiri.slavik@volny.cz 
Mgr. Jakub Zelený

Radek Provazník - 777 964 431
Mgr. Petra Tojmarová - tojmarova@seznam.cz, 777 033 486
Bc. Radek Prášek, DiS. - PrasekRadek@seznam.cz, 725 196 251
Emil Kačer
Filip Ušák - usak@benesovnpl.cz, 723 499 990
Stanislav Zdobinský (od 16.12.2019) - zdobinsky@seznam.cz, 723 276 430
Petr Kořan



Termíny ZaM v roce 2022

21.02.2022 (pondělí !)
28.03.2022 (pondělí !)
13.04.2022
13.06.2022 (pondělí !)
12.09.2022 (pondělí !)



Termíny ZaM v roce 2021

21.01.2021 (čtvrtek !)
24.02.2021
21.04.2021
26.05.2021
09.06.2021
07.09.2021 (úterý !)
08.12.2021



Termíny ZaM v roce 2020

12.02.2020
22.04.2020 - zrušeno (koronavirus) - náhradní termín 06.05.2020
08.06.2020 (pondělí !)
22.06.2020 (pondělí !)
09.09.2020
09.12.2020



Termíny ZaM v roce 2019

06.02.2019
10.04.2019
09.05.2019
12.06.2019
11.09.2019
11.12.2019




Jednání ZaM 2018
Jednání ZaM 2017