Složení ZaM (Volby do ZaM 2022 - ukončení hlasování 24.9.2022, ustavující zasedání 19.10.2022):

Petr Jansa - starosta města 

Mgr. Jakub Zelený

MUDr. Jiří Slavík

Denisa Hánová

Jakub Přivřel

Ivan Neliba

František Buchta

Bc. Andrea Kulíková - neuvolněná místostarostka města

Josef Klouček

Radek Provazník

Ing. Jiří Zeman

Luděk Smejkal

Martin Štípek

Bc. Marek Vrbický

Emil Kačer
Termíny ZaM v roce 2024

24.01.2024
13.03.2024
12.06.2024
11.09.2024
11.12.2024Termíny ZaM v roce 2023

22.02.2023
19.04.2023
14.06.2023
13.09.2023
13.12.2023Termíny ZaM v roce 2022

21.02.2022 (pondělí !)
28.03.2022 (pondělí !)
13.04.2022
13.06.2022 (pondělí !)
12.09.2022 (pondělí !)
19.10.2022 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
14.12.2022Termíny ZaM v roce 2021

21.01.2021 (čtvrtek !)
24.02.2021
21.04.2021
26.05.2021
09.06.2021
07.09.2021 (úterý !)
08.12.2021Termíny ZaM v roce 2020

12.02.2020
22.04.2020 - zrušeno (koronavirus) - náhradní termín 06.05.2020
08.06.2020 (pondělí !)
22.06.2020 (pondělí !)
09.09.2020
09.12.2020Termíny ZaM v roce 2019

06.02.2019
10.04.2019
09.05.2019
12.06.2019
11.09.2019
11.12.2019