Infolinky zdravotních pojišťoven

Odpovědi na dotazy a poradenství k této nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

infolinky ZP.jpg
infolinky ZP.jpg

jpg, 152.8 KB