Rada č.09 - pouze pracovní jednání (kanalizace) - bez usnesení