Usnesení z 06. jednání rady 30.3.2016

a pokračování jednání 4.4.2016