Rybářský lístek

 • Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je základní podklad pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území České republiky. Vyřizuje se na věcně a místně příslušném orgánu státní správy rybářství na obci s rozšířenou působností.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – občané s trvalým pobytem ve správním území města Benešov nad Ploučnicí. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání rybářského lístku je nutné doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostínebo prošlý rybářský lístek. Žadatel je povinen podat žádost o vydání rybářského lístku a uhradit správní poplatek. Osobě mladší 15-ti let může být vydán rybářský lístek pouze se souhlasem zákonného zástupce.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním podáním žádosti u příslušného orgánu státní správy rybářství – MěÚ Benešov nad Ploučnicí, kancelář č. 17.

 • Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností - podle místa trvalého pobytu (bydliště) – MěÚ Benešov nad Ploučnicí, kancelář č. 17.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku – formulář lze stáhnout z webových stránek města Benešov nad Ploučnicí, nebo si jej osobně vyzvednout v budově Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí (kancelář č. 17)

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Odbor hospodářsko-správní, kancelář v přízemí budovy (vchod z náměstí), číslo dveří 17
Ludmila Podešvová - tel.: 412 589 811, e-mail: podesvova@benesovnpl.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, úterý od 7.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.00 hodin do 14.30 hodin, čtvrtek a pátek od 7.00 hodin do 11.30 hodina a od 12.00 hodin do 14.00 hodin

 • Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí při vydání prvého rybářského lístku nebo starý rybářský lístekobčanský průkaz a písemná žádost o vydání rybářského lístku.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky za vydání rybářského lístku:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Správní poplatek lze uhradit kartou nebo hotově v pokladně MěÚ Benešov nad Ploučnicí (číslo dveří 17). Hradí se po vypsání Žádosti o vydání rybářského lístku.

 • Jaké jsou lhůty

Lístek se vyhotovuje zpravidla na počkání.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Převzetí rybářského lístku osobně oproti podpisu v kanceláři č. 17

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?
  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • Vyhláška č.197/2004 Sb., k provádění zákona o rybářství
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 104/20111 Sb., kterým je novelizován zákon o rybářství
 • Za správnost návodu odpovídá

Odbor hospodářsko-správní, Městský úřad Benešov nad Ploučnicí.

 • Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
Rybářský lístek
Rybářský lístek

docx, 18.9 KB