ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 09/21 Poskytování OOPP, mycích a čistících prostředků