ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 07/21 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek