Přihlášení poplatníka (společného zástupce) k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem