Žádost o povolení záboru veřejného prostranství, ohlášení havárie