Źádost o povolení záboru veřejného prostranství, Ohlášení havárie