Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - vyhrazené parkování ZTP