Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě