Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavební činnosti