Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022/MIŽP