Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1 2017