Veřejnoprávní smlouva s obcí Horní Habartice - rušení údaje o místě trvalého pobytu