Veřejnoprávní smlouva s obcí Merboltice - rušení údaje o místě trvalého pobytu

merb.pdf
merb.pdf

pdf, 205.6 KB