Veřejnoprávní smlouva s obcí Merboltice - rušení údaje o místě trvalého pobytu