Veřejnoprávní smlouva s obcí Valkeřice - rušení údaje o místě trvalého pobytu