Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (rok 2022)