Zásady pro zřizování věcných břemen (služebností) a stanovení výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene