ZVEŘEJNĚNÍ okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí