2002/2 - řád veřejného pohřebiště - zrušeno vyhláškou č.1/2018