2005/4 o poplatku za výherní hrací přístroj (zrušena)