2005/5 o poplatku za odstraňování komunálního odpadu (zrušena)