2007/2 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie (zrušena)