2008/1 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (zrušena)