2008/2 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství