2010/2 - o místním poplatku za výherní hrací přístroje (zrušena vyhláškou 1/2012)