2011/3 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství