2018/1 - obecně závazná vyhláška (OZV), kterou se zrušují některé OZV