2019/1 - obecně závazná vyhláška (OZV), kterou se zrušuje OZV 2/2011 o poplatku z ubytovací kapacity