Divadelní představení - Fáma a kyvadlo

Začátek 16.11.2016
Konec 16.11.2016
Čas začátku 19:00:00
Čas konce 21:00:00

16. 11. 2016 od 19:00 - Městské kino

Čtyři mladí umělci, budoucí filmové kádry. Praha, stále magická a stále fascinující mnohovrstevnatou sítí legend. A realita socializmu na sklonku roku 1989, zahnívající, a přesto výhružně hrozící pěstí pracujícího lidu.

Tak to jsou kulisy povídky Fáma a kyvadlo, v nichž jejich autor rozehrál příběh o bláznově deníku, studentské recesi a neočekávaných důsledcích. 

Příběh veselý a bezstarostný, jak už mladí bývají, a přesto místy mrazivý a slizký, jak už doba tehdy bývala. A tím, že nebere se příliš vážně, nesklouzává ke prvoplánové moralitě.

Dramatizace a režie se - se slovy "Já to prostě na těch prknech jasně vidím" - ujal začínající režisér Petr Tůma se členy i nečleny Divadelního spolku Karel Čapek.