Komunitní plánování města Benešova nad Ploučnicí (KPP)

Začátek 25.5.2016
Konec 25.5.2016
Čas začátku 16:00:00
Čas konce 17:00:00

Dovolujeme si pozvat občany města ke společnému jednání pracovních skupin komunitního plánování města Benešova nad Ploučnicí.

Hlavním tématem bude společné pročtení Verze č. 1 – Cíle a Opatření 1. KPP za účasti hostů a vás, široké veřejnosti.

Termín společného jednání středa 25.05.2016 od 16 hodin velká zasedací místnost MÚ Benešov nad Ploučnicí.