Slavnostní kolaudace Rőslerovy naučné historické stezky

Začátek 21.10.2017
Konec 21.10.2017
Čas začátku 13:00:00
Čas konce 17:00:00

V sobotu, dne 21. října 2017 proběhne v Merbolticích na děčínsku slavnostní
kolaudace Rőslerovy historické naučné stezky, nově vzniklých turistických infopanelů
věnovaných předválečné historii obce Merboltice.
Akce začíná ve 13 hodin, před kozí farmou (Merboltice č.p. 141) ve střední části
obce, poté se bude pokračovat procházkou ke zvonici a dále po modré turistické
značce směrem k rozhledně, kde bude zastavení u Zvonkového kamene, a u
rozcestí na obce Velká Javorská. Procházka bude poté pokračovat k rozhledně na
Strážném vrchu, kde proběhne společné opékání buřtů.