2013-04-22 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 22.4.2013