2014-01-20 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 20.1.2014