2014-02-17 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 17.2.2014