2017-03-06 Zápis z jednání komise ŽP BnPl 6.3.2017