Bc. Vyhnálková Blanka, DiS.

referent odboru MIŽP

  • vyhnalkova@benesovnpl.cz
  • 412 589 826
  • 774 558 722