Cena Pečující roku - podání nominací do 22.4.2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další ročník ceny Pečující roku. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 9. června 2022 na Fóru rodinné politiky ve Zlíně. Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením či dlouhodobě nemocné, je možná v ČR stále málo diskutovaným tématem, týká se však až dvou milionů dospělých lidí.

 

Veškeré informace k ceně naleznete na webu www.pecujiciroku.cz.  Termín podávání nominací je do 22. 4. 2022.