Informace o umístění velkoobjemových kontejnerů

V průběhu měsíce června a července.

Do kontejnerů nelze umisťovat nebezpečný odpad v podobě lepenky a azbestu a dále pak suť a elektroodpad !