INFORMACE PRO OBČANY KE SVOZU BIOODPADU

O tom, zda bude svoz skutečně proveden, budete informováni každý pátek před termínem plánovaného svozu, a to prostřednictvím webových stránek města a FB města