Informativní rozbor pitné vody, termín 19.3. - 30.6.2018

Akreditované laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem nabízejí kompletní chemické, mikrobiologické, organoleptické, fyzikální i radiologické rozbory pitných vod dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, udávající hygienické limity jednotlivých parametrů, podle kterých se určuje výsledná jakost vody, nebo podle individuálních požadavků zákazníků.