LIKVIDACE KŘÍDLATKY NA BENEŠOVSKU A OSVĚTOVÁ ČINNOST SPOJENÁ S TÍMTO DRUHEM

Sdružení obcí Benešovska získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí na projekt ,,Likvidace křídlatky na Benešovsku a osvětová činnost spojená s tímto invazivním druhem“.