Ministerstvo vnitra připravilo jednoduchý návod, jak upravit hlasovací lístek

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů.