Odstraňování a oklešťování vegetace v ochranném pásmu elektro

V současné době probíhá na pozemcích města Benešov nad Ploučnicí odstraňování a oklešťování vegetace ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s. Práce provádí firma H-REKULTIVACE, a.s. Práce byly řádně oznámeny a schváleny Radou města. Ing. Hana Karlíčková, vedoucí odboru VŽP