Oznámení o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR

Oznámení o vyhlášení dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2020.