Podpora provozu sociálního podniku Naše farma Mirkov, z.s.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií přes výzvu Mas Labské skályReg. číslo:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/011923.

www.spolecnepracujeme.cz

 

Projekt je zaměřen na sociální podnikání, v rámci kterého nabízíme služby, například: úklid, údržba, zemní a terénní práce menším bagrem, likvidace a odvoz. Zaměstnáváme znevýhodněné pracovníky, konkrétně z cílových skupin:

Osoby v nebo po výkonu trestu

Osoby dlouhodobě nebo opakovaně v evidenci ÚP

Osoby pečující o malé děti